bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 18/02​/2563​ เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 18/02/2563​ เวลา 14.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) นายจำรัส ชุมปาน​ ผู้​เชี่ยวชาญ​พิเศษ​ด้านการ พัฒนา​สังคม​อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2563​ (กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2563​...
เขียนโดย Suda Madlee

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2 อำเภอจะนะ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2