บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

? วันที่ 15 ธันวาคม 2563
? ณ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส หมู่ที่ 3 บ้านวังเอาะ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
? นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา “กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564” โดยได้ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส ทั้งภายใน และภายนอก

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ รับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะได้รับผลกระทบจากโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน