ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพจังหวัดสงขลา

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ณ ห้องประชุมเกษมสันต์ โรงแรมโกลเด้นคราวน์แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการ

 

 

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำขนมไทย

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนางสุจินดา บุญแอ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน
 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าประดู่ ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)