ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

 

วันที่ 25  มกราคม 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา จัดทำโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปี งบประมาณ 2564 มีนางสุจินดา  บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

เขียนโดย ศศิฌา

 

เมื่อวันที่  28  มกราคม  2564  เวลา  09.00 น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ  วัดไทรประดิษฐ์  หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ศศิฌา

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ